PRAKTIJK HOLLEBEEK

Gillis Verdonckstraat 1, 2610 Wilrijk                           Maak een afspraak
Tel.  03 828 15 23

Algemene Info

Patiëntenstop

Om U te kunnen blijven helpen op een kwalitietsvolle manier, zijn we genoodzaakt tijdelijk een patiëntenstop in te voeren.
Hebt u vragen hierover dan kan U contact opnemen met ons telesecretariaat, zie contactgegevens op deze website. 
Alvast bedankt voor uw begrip.

Attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Voor elke aandoening zijn er regelmatig controles nodig. Wij geven U het aantal voorschriften mee dat U nodig hebt tot aan het eerstvolgende noodzakelijke controleonderzoek. Gelieve zelf na te kijken of U nog voldoende medicatie hebt zodat U tijdig een afspraak kan maken voor uw volgend bezoek.

NIEUW vanaf september 2021: papierloos voorschrijven!

Vanaf 15/9/2021 worden de voorschriften elektronish doorgestuurd en wordt er geen voorschrift op papier meer afgedrukt. Na inlezen van uw ID kaart kan de apotheker uw medicatie afleveren.

U kan zelf opvolgen welke medicatie er nog niet afgehaald is:

-via www.mijngezondheid.be , rubriek 'mijn produkten' onder 'mijn openstaande voorschriften'

-op uw smartphone in de app 'voorschrift op zak'

 

Uw Elektronisch Medisch Dossier

Door middel van het EMD (elektronisch medisch dossier) kunnen medische gegevens op eenvoudige manier uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De medische informatie die wordt uitgewisseld  beperkt zich tot strikt noodzakelijke gegevens . 
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig, het zogenaamde 'informed consent'. Wij registreren dit bij het openen of verlengen van uw GMD (globaal medisch dossier). Indien u bezwaar hebt tegen het doorgeven van gegevens , gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.
Verlenging van uw GMD gebeurt automatisch via de mutualiteit bij het eerste contact in een nieuw kalenderjaar in onze praktijk. 

Elektronisch getuigschrift.

Wij werken met het elektronisch getuigschrift wat betekent dat terugbetaling op uw rekening gebeurt zonder dat u een papieren getuigschrift aan de ziekenkas dient te bezorgen.
 
Tevens willen we u vragen, voor uw en onze veiligheid zoveel mogelijk elektronisch te betalen. 
Dit  kan  via onze Bancontactterminal of via betaalapp op de smartphone.
Wij hanteren de conventietarieven.
Gewone Raadpleging: 27,50 €
Avondraadpleging 32 €
Huisbezoek: 40,50 €

Indien u in orde bent met uw mutualiteit dient u enkel het remgeld te betalen.

Nuttige websites:

www.mijngezondheid.be. Op deze website kan u met uw ID kaart of met de its-me functie op uw smartphone uw persoonlijke gezondheidsgegevens opzoeken, zoals data van vaccinaties, bevolkingsonderzoek en nog veel meer.

www.thuisarts.nl voor correcte medische informatie over tal van aandoeningen

www.noodnummer.be voor nuttige telefoonnumers voor medische of psychische hulp

antwerpen.testcovid.be voor Covidtest via het testdorp